Региона

Заместник-кметът Елка Неделчева поздрави колектива на ДГ“Незабравка“ за откриването на сензорна стая

Заместник-кметът на Община Разград с ресор „Хуманитарни дейности“ Елка Неделчева преряза лентата на откриването на сензорна стая в Детска градина „Незабравка“ в Разград и поздрави колектива на градината.

В приветствието си г-жа Неделчева изрази удовлетворение, че от вчера Разград е домакин на регионален форум, свързан с иновациите в училищното образование, а днес се открива и иновация в предучилищното образование. „Убедена съм, че сензорната стая ще е полезна и за децата, и за преподавателите, тя въвежда нови по-занимателни форми на обучение, интересни за децата. Сигурна съм, че ще е изпълнена с много усмивки“ – заяви заместник-кметът Елка Неделчева преди да открие новата придобивка за детското заведение. 

Реализацията на проекта за създаване на сензорна стая е съвместна  на детската градина и на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-Разград(Ресурсния център). Дело на Ресурсния център е концепцията за стаята, основно оттам са осигурени и уредите – обясни директорът на ДГ“Незабравка“ Катя Георгиева.  Детската градина е осигурила мебелите и част от оборудването.

В детската градина има 5 деца със специални образователни потребности, но сензорната стая няма да се използва само от тях, а от всички 110 възпитаници на детското заведение. „Това е приобщаваща зала, която може да се ползва както индивидуално, така и групово. В нея ще се развиват сензорни умения, но може да се използва и за формиране на релаксионна психомоторика, действа стимулиращо и може да се развиват различни умения, фина моторика, развива се мозъчната дейност, координацията, а също и приятелски взаимоотношения. Именно социализацията е основната  цел, приобщаване в групата.“ – обясни директорът на Ресурсния център Милена Стоянова.

Сред атракциите в стаята са говорещите стъпки, които указват на децата какво следва да направят, за да продължат напред в игровия сегмент.

Преди официалното откриване на сензорната стая малчуганите от четвърта група „Мечо Пух“ поздравиха гостите на събитието с песен и танц.

Това е третата детска градина в Разград със сензорна стая. Със средства от Ресурсния център е изградена такава в ДГ“Детелина“, а наскоро с финансиране по проекти и собствени средства бе изградена сензорна стая и в ДГ“Митко Палаузов“. Отделни уреди има и в ДГ“Лудогорче“.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest