Региона

Заместник-кметът Елка Неделчева откри 27-мото издание на инициативата „Еколято“

Заместник-кметът на Община Разград Елка Неделчева откри инициативата „Еколято“ днес.

Събитието се провежда за 27-ма година, организира го ЦПЛР Център за ученическо техническо и научно образование-Разград по програма на Община Разград за екологичното възпитание на децата. 100 деца до 8 клас са се записали в трите смени на „Еколято 2024“, всяка от които продължава по 2 седмици. Посланията на участниците са: да обичаме природата, да я пазим чиста, да ценим нашия земен рай, да не сме безразлични към нашия общ дом, да живеем здрави и щастливи. Инициативата „Еколято“ осигурява занимания за децата през ваканцията, съчетано с възпитание на отговорност, добри навици, беседи за здравното екологичното и естетическото възпитание, екологични дейности на открито, образователни дейности, беседи презентации е тренинги, срещи с кариерен консултант за кариерното ориентиране, посещение на обекти с екологично и историческо значение. Заключителен елемент от „Еколято“ е и Детската академия за безопасност, организирана от ОДМВР-Разград.

В приветствието си към участниците в „Еколято“ заместник-кметът Елка Неделчева ги поздрави за това, че са най-отговорните и ентусиазирани деца на Разград. „Участието ви в „Еколято“ е продиктувано и от желанието ви да дадете принос към екологията на Разград и да формирате у вас навици и желание да обръщате внимание към това, което ви заобикаля и да бъдете отговорни към опазването му. Община Разград полага усилия градът ни да става все по-красив и по-зелен, но трябва и да го опазваме. Надявам се, че вие ще сте нашите пратеници сред вашите съученици, които ще показват нередното и това, което трябва да правят. Поздравления за желанието да се включите и пожелания да се забавлявате, да ви е интересно и весело и да намерите нови приятелства.“ – каза още г-жа Неделчева.

Сред официалните лица на събитието бяха и: директорът на Регионален исторически музей-Разград Таня Тодорова, началникът на отдел в РУО-Разград Светослав Добрев, представители на дирекция „Екология, ред и сигурност“ и отдел „Образование, младежки дейности и спорт“, Общинския съвет по наркотични вещества и ПИЦ към него, МКБППМН, Детска педагогическа стая, РЗИ.

Откриването на инициативата „Еколято“ бе последвано от откриване на фотоизложба на призьорите от конкурса „Живата природа“, също организиран от ЦПЛР ЦУТНТ. Директорът на ЦУТНТ Цветанка Русева връчи наградите на победителите. В 16-тото издание на фотоконкурса са участвали 51 ученика от 1 до 12 клас със 131 фотографии. Те са от 16 училища в Разград, Исперих, Лудогорци и Преславци. Жури в състав: Данче Бозаджиева – фотограф, Ренета Маринова – ст. учител в ЦПЛР  ЦУТНТ и Милен Митев – учител по екология и опазване на околната среда в ЦПЛР  ЦУТНТ е извършило класирането. В изложбата освен снимките на 18-те наградени участници са включени и снимки на селектирани от журито млади фотографи. Протоколът с резултатите от класирането е публикуван на интернет страницата на Община Разград в секция „Образование, младежки дейности и спорт“.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest