Региона

Зам. по „Бюджет и финанси“ информира за предстоящите промени в цените на таксите и услугите, предоставяни от Община Шумен

Публикуваните за обществено обсъждане промени в общинската наредба за местни такси и цени на услуги, бяха темата на провелия се днес брифинг с представители на медиите.

На въпроси на журналисти отговаря зам.-кметът по „Бюджет и финанси“ Десислава Петрова  и ст. експерт Христо Цанков “Търговия и реклама” в общинската администрация.

Сред причините, които налагат промените в общинската наредба, са темповете на инфлация, отчетени от Националния статистически институт, ръстът на минималната работна заплата,  както и повишението на всички цени на битови услуги- вода, електричество и др. Една от целите на Община Шумен е да повиши  качеството на представяните административни услуги. За гражданите, които заявяват и ползват административни услуги по електронен път, е предвидено намаление на цената на таксата в размер на 10%. В хода на изменението и допълнението на наредбата, Община Шумен взе под внимание внесеното становище от Организацията на хотелиерите и ресторантьорите при определянето на цената за поставяне на маси. До 19 юли 2024г.  могат да се подават възражения и предложения във връзка с предложените промени в наредбата.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest