Региона

Зам.-кметът на Варна обсъди възможностите за дневна грижа на лица със специални потребности

Възможностите за дневна грижа на лица със специални потребности бяха обсъдени по време на приемна на заместник-кмета по социалните въпроси и здравеопазването Снежана Апостолова.

На срещата присъстваха майки на деца с проблеми от аутистичния спектър, които обясниха, че срещат трудности, след като децата им навършат пълнолетие и напуснат образователната система. По думите на родителите е необходимо да се увеличи капацитетът на центровете за социални услуги за лица с увреждания във Варна, тъй като е недостатъчен. 

Агенцията за социално подпомагате разработва Националната карта на социалните услуги, по която ще могат да се разкрият нови услуги и да се обособят допълнителни места в съществуващите, обясни Снежана Апостолова. Дотогава родителите биха могли да регистрират свое сдружение за предоставяне на социална услуга и да кандидатстват за финансиране пред общината и по национални програми, предложи заместник-кметът.

По време на приемната от ръководството на Карин дом заявиха готовност да разширят капацитета си, като предоставят услуги на повече деца със специални нужди и на техните семейства. За година и половина след преместването си в новата сграда организацията е стартирала нови услуги и е обхванала с над 50% повече деца, но много от дейностите са по проекти с лимитиран срок. В момента 130 деца и техните семейства са обхванати от дейности, финансирани по различни проекти. Общината ще подкрепи коледен благотворителен концерт, организиран от Карин дом, за набиране на средства в помощ на деца със специални потребности и техните семейства, стана ясно по време на приемната.

По време на приемната бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между Община Варна и Регионалната колегия на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest