Региона

Зам.-кметът на Габрово Мария Йозова стана за председател на Бюджетната комисия на НСОРБ

Заместник-кмет на община Габрово Мария Йозова беше избрана за председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси (ПКБФ) на НСОРБ.

Това стана на първото учредително заседание на комисията за общински мандат 2023-2027, проведено в София. Участие в него взеха близо 50 представители на български общини.

Новоизбраният председател на комисията благодари за доверието и заяви, че ще работи в активен диалог с колегите си за постигане на очакваните резултати и поставени цели от състава на комисията.

„В НСОРБ защитаваме позициите на общините при законотворчеството, знаем точно докъде е стигнала подготовката на всяка наредба, касаеща местната власт, имаме поглед над всеки сектор. Често се случва ние да информираме новите екипи на централната власт за етапа на процесите. Постоянната ни комисия по бюджет и финанси (ПКБФ) е една от най-активните и през годините Сдружението винаги е разчитало на експертния потенциал, който тя има“, заяви изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева по време на учредителното заседание на комисията.

В ПКБФ членуват 171 представители от 99 общини и 12 района. В дейността на комисията ще участват 15 кметове, 5 Председатели на ОбС, 40 заместник-кметовете, общински съветници, ръководители на финансови звена, експерти в бюджетната сфера на дейност.

В рамките на събитието членовете споделиха своите очаквания от работата на комисията и готовност за активност по отношение на промените в бюджетирането и законите, касаещи местните данъци и такси, както и нуждата от по-добра координация и ефективен диалог с общинските съвети, информират от НСОРБ.

„Всеки си представя децентрализацията по различен начин. Процесът ще започне, не защото НСОРБ защитава тази позиция от 20 години, а защото толкова много ръководни длъжности осъзнават нуждата от нея – районни кметове, кметове на кметства, председатели на общински бюджетни комисии“, каза Силвия Георгиева по темата за финансовата децентрализация и добави, че една от задачите по време на настоящия мандат ще бъде по-интензивна работа с общинските съвети по приемането на политическа отговорност за реализирането на фискалната автономност. 

Мария Йозова е бивш ръководител на дирекция „Местни данъци и такси“ в община Габрово, а от 2020 г. е заместник-кмет с ресор „Финанси и собственост“. Като заместник-председател на Постоянната комисия по местни финанси, бюджет и общинска собственост към НСОРБ в предишния общински мандат, тя е била лектор в множество събития, организирани от Сдружението, участвала е срещи и дискусии по темите, касаещи общинските финанси, както и е защитавала позицията на НСОРБ и българските общини в работни срещи с централната власт. На юбилейното издание на Националната среща на финансистите на общините през 2023 г., организирано от НСОРБ-Актив, Мария Йозова бе отличена с приз за принос в управлението и развитието на местните финанси.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest