Региона

Заключителна пресконференция по проекта за НЧ „Родолюбие“ в Асеновград

Община Асеновград дава заключителна пресконференция във връзка с приключването на проекта за обновяване на сградата на читалище „Родолюбие“ в гр. Асеновград“

На 17.05.2024 г. (петък) от 10:00 ч. в зала 305 на община Асеновград ще се проведе заключителна пресконференция, на която ще бъдат отчетени дейностите по проект: „Културна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие“, гр. Асеновград“. Проектът се реализира с комбинирано финансиране от ОП „Региони в растеж“2014-2020г., Фонд за устойчиви градове и съфинансиране от Община Асеновград. По него се изпълниха мерки за енергийна ефективност и цялостно обновяване и модернизация на сградата на читалище „Родолюбие“ в гр. Асеновград“.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest