Забранява се плуването в неохраняеми водни басейни на територията на община Асеновград

На основание Наредба за водоспасителната дейност и безопасност на водните площи се забранява къпането и плуването в неохраняеми водоеми на територията на община Асеновград. 

Съгласно заповед на кмета д-р Емил Караиванов кметовете на селата и кметските наместници, наемателите и концесионерите на язовири са задължени да поставят предупредителни и забранителни табели на опасните за плуване и къпане места. Комисия в състав от представители на БЧК, Районно управление „Полиция”- Асеновград, Районна служба по пожарна безопасност и защита на населението, МБАЛ- Асеновград и Община Асеновград да проведе контролна и разяснителна дейност по профилактиката на водния травматизъм. Къпането и плуването може да се извършва само в охраняеми водоеми, обезопасени и оборудвани в съответствие с изискванията на Наредбата за водоспасителната дейност и безопасност. При аварийни ситуации или при необходимост трябва да се търси помощ от Водноспасителна служба към Областен съвет на БЧК- Пловдив на тел 032/627163

Pin It on Pinterest