Региона

Йоана Такова встъпи в длъжност като „младши съдия“ в Окръжен съд – Кюстендил

Йоана Такова встъпи в длъжност – „младши съдия“ в Окръжен съд – Кюстендил, като положи клетва пред Общото събрание на съда.

Тя бе приветствана с „Добре дошла“ от съдия Пенка Братанова – административен ръководител, председател на Окръжен съд – Кюстендил, с която подписаха документите по встъпване в длъжност. Съдия Братанова пожела на младши съдия Такова успешна и ползотворна работа в Окръжен съд – Кюстендил.

„Съдията трябва да бъде не само обективен, безпристрастен и непредубеден, но и справедлив“, заяви председателят на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова и изрази задоволството си, че „в редиците на съда встъпва в длъжност един много добре подготвен колега, представил се отлично на конкурса за младши съдии“.

Йоана Такова е назначена за „младши съдия“ в Окръжен съд – Кюстендил с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 25.06.2024 година, след спечелен конкурс и успешно завършено, 9 – месечно обучение в Националния институт на правосъдието. Тя е завършила специалност „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има общ трудов и юридически стаж от 5 години и 5 месеца. Работила е 4 години и 8 месеца като съдебен помощник в Софийски градски съд.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest