XX юбилеен Национален поетичен конкурс

„Любовта е пиянство или пиянство от любов“ под патронажа на д-р Юлиян Найденов – кмет на Община СилистраКраен срок за получаване на творбите: 16.02.2021 г. /валидна е датата на пощенското клеймо/.Награждаването ще се състои на 25.02.2021 г. от 17 часа в зала „Диоген Вичев“ на Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра.Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Силистра. – www.silistra.bg.https://www.silistra.bg/…

Pin It on Pinterest