XLVIII Национален конкурс за дебютна литература “Южна пролет” Хасково

На 22,23 и 24 април 2020годинаОбщина Хасково ще проведе XLVIIIНационален конкурс за дебютна литература „Южна пролет”.

За участие в конкурса се приемат първи книги, киносценарии и пиеси на автори до 40-годишна възраст в следните жанрове:

  • Поезия (стихосбирки, поеми) – издадена книга
  • Проза (разкази, повести, романи) – издадена книга
  • Литературна критика и литературна история – издадена книга
  • Детска литература – издадена книга
  • Филмов сценарий
  • Драматургия

Дебютантите ще бъдат оценявани от компетентно жури.

Община Хасково присъжда във всеки от шестте жанранаграда „Лауреат” с бронзова статуетка „Пегас” и парично възнаграждение в размер на1000 лв.

Община Хаскововръчва награда на името на първия български книгоиздател „Александър Паскалев” в размер на 2000 лв. за цялостен принос в областта на литературата и изкуството.

Ще бъдат присъдени и допълнителни награди.

Книгите, киносценариите и пиесите за конкурса следва да са издадени в периода от 01.01.2019 год. до 31.03.2020 год. включително. Те трябва да се представят най-късно до 31.03.2020 год. в пет екземпляра, които не се връщат обратно, заедно с биографични данни за автора, негова снимка /по възможност в размер за паспорт/, e -mail и мобилeн телефон на адрес:

6300 Хасково

Община Хасково

пл. “Общински” №1

Дирекция “Хуманитарни дейности и обслужване на населението”

За базара на книгата при проявено желание участниците могат да предоставят от своите книги /при пристигането си в Хасково/.

Община Хасково поема разходите за нощувки на участниците в конкурса.

Телефони за справка :

038/603 391, 603 459, 603 341

Е-маil : culture1_haskovo@abv.bg

Pin It on Pinterest