Втори приемен период на Проекти за отпускане на финансиране по програмата на ДПМ – Челопеч

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и общините Челопеч и Чавдар, имат удоволствието да уведомят жителите на общините – Челопеч и Чавдар, че от 12.10.2021 г. до 12.11.2021 г. се открива втори приемен период за 2021 г. за кандидатстване за предоставяне на целево грантово финансиране на проекти от Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес.

Вторият приемен период се открива за отпускане на неусвоените средства, предвидени за целево финансиране в общините Челопеч и Чавдар.

   Каним всички жители на Община Челопеч да се запознаят с насоките за кандидатстване, променените критерии и с необходимите документи, и да кандидатстват за предоставяне на финансова подкрепа в периода от 12.10.2021 г. до 12.11.2021 г.
Фондът финансира приоритетно проекти, свързани със създаването на устойчиви нови работни места.
Кандидатите, които имат нужда от консултации и насоки по проектите си, ще имат възможност да се свържат с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД по телефон, електронна поща или програми за аудио и видеосподеляне, както следва:
За „Смарт А Груп“ ЕООД:
•    Десислава Чалъмова – тел: 0896 685 614 е-мейл: d.chalamova@srednogorie.eu
•    Жулиета Хубенова – тел: 0898 537 104 е-мейл: julieta.hubenova@gmail.com

За „Райфайзенбанк България“ ЕАД:
•    Елена Стоянова и Поликсения Радулова – офис Ботевград
Адрес: 2140 Ботевград, ул. „Акад. Стоян Романски“ 2
Телефони: (0723) 68 711, (0723) 68 712
•    Владислава Николовска – офис София 11/ НДК
Адрес: 1463 София, ул. „Христо Стамболски“ 3 (до НДК)
Телефони: (02) 9178 111, (02) 9178 116
График за индивидуални консултации с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД, провеждани присъствено в съответната община:
•    02.11.2021 г. – Община Челопеч – 9:30 ч. – 12:30 ч.;

   Насоките за кандидатстване, критериите за оценка на проектите и образци на необходимите документи са публикувани на интернет страницата на Община Челопеч, както следва:
•    Община Челопеч – Документи за кандидатстване Челопеч – https://chelopech.egov.bg/wps/portal/municipality-chelopech/municipality/investments/Fond1/DokymentiiFond

   Документите за кандидатстване се подават на адреса на сдружението – село Челопеч 2087, административна сграда на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, първи етаж, информационен център.

Pin It on Pinterest