Всичко за изборите може да откриете в сайта на община Асеновград

В специална секция ще се публикува актуалната информация.

Официалният интернет сайт на община Асеновград има с нова секция – „Избори за народно събрание 2021 г.“. В нея всеки може да открие информация за предстоящия вот за нов парламент на България. Секцията е разположена в средата на сайта – на същото място, където се предоставя и информацията за коронавируса – правоъгълник в синьо и сиво.

Тук ще се публикуват съобщения, избирателни и забранителни списъци и промените в тях, както и нормативни документи и заповеди, полезни връзки. Информационно-разяснителната кампания също ще бъде качена в секцията, за да се осигури достъп на хората, желаещи да се информират по отношение на гласуването. Към момента в сайта е публикувана заповедта за образуване на избирателните секции. В подробни списъци са описани местонахождението и адреса на всяка от тях. Жителите на община Асеновград могат да се запознаят с номера на секцията, в която следва да гласуват, според адреса, на който са регистрирани към настоящия момент.

Pin It on Pinterest