Региона

Всички водомери на територията на община Дупница трябва да бъдат отчетени

Във връзка с обособяване на консолидираната територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД и с цел предотвратяване на евентуални грешки и неточности при прехвърлянето, всички абонати на „ВиК Дупница“ ЕООД, които не са посетени от инкасатор и не е извършен реален отчет на водомера, е необходимо да се свържат със съответния обслужващ инкасатор за извършване на отчет. Контактна информация с инкасаторите е публикувана на сайта на „ВиК-Дупница” ЕООД – https://vik-dupnitsa.bg/

Абонатите могат да подадат самоотчети и на следните информационни канали:

  • в центъра за обслужване на клиенти във „В и К – Дупница” ЕООД
  • на телефон 0897501855
  • на имейл адрес: vik_dupnitsa@abv.bg
  • на имейл адрес: inkaso@kyustendilskavoda.com
  • в кметствата по населени места

„Кюстендилска вода” ЕООД изразява благодарност към абонатите за проявеното разбиране!

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest