Региона

Всички гишета в Община Шумен са оборудвани с ПОС терминални устройства

За улеснение на гражданите, всички работни места и гишета, на които се извършват административни услуги, плащания на данъци и такси са оборудвани с ПОС терминални устройства.

Те работят с най-разпространените местни и международни брандове на дебитни и кредитни карти.

Целта е облекчаване и подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез прилагане на организационния принцип “едно гише”,  добавят от Центъра за административно обслужване на Община Шумен.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest