Временният оперативен щаб в Троян възобновява набирането на средства по дарителската сметка

Временният оперативен щаб отново отваря дарителска сметка за набиране на средства за превенция на заболяването на територията на община Троян и в подкрепа на лечението и наблюдението на пациенти с COVID-19 в МБАЛ „Д-р Георги Стоев-Шварц“ Троян ЕООД, „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян“ ЕООД, филиала на Спешна помощ – Троян и институции, прилагащи противоепидемични мерки. Средствата се изразходват по решение на щаба и в съответствие с подписан договор с дарителите.

Припомняме, че сметката бе разкрита в края на месец март. С дарения в нея се включиха общо 37 фирми и физически лица. Събраната по дарителската сметка сума бе в размер на 44 134.90 лв. От нея за нуждите на лечебните заведения и за превенция разпространението на вируса, с решения на Временния оперативен щаб, бяха разходени 38 967.21 лв. С разходените средства бяха осигурени: защитни облекла за филиала на Спешна помощ – Троян; алуминиева преграда, кислородна система и разходи за извършване ремонт на помещение за настаняване на болни с COVID-19 в МБАЛ гр. Троян; кислороден концентратор за нуждите на Белодробната болница; предпазни шлемове за нуждите на служителите на РУ на МВР гр. Троян; тестове за нуждите на МБАЛ гр. Троян и Белодробната болница; нова операционна лампа за МБАЛ гр. Троян; болнични легла за Белодробната болница; бактерицидни лампи за Спешна помощ и други.

Към настоящия момент по сметката има 5167.69 лв. С оглед увеличаващия се брой диагностицирани с COVID-19 в общината, областта и страната и спешната нужда от средства, Временният оперативен щаб възобновява набирането на средства по дарителската сметка.

Даренията могат да бъдат правени по банкова сметка на името на:

ОБЩИНА ТРОЯН

РАЙФАЙЗЕНБАНК-(БЪЛГАРИЯ) ЕАД

BIC: RZBBBGSF

IBАN: BG 94 RZBB 9155 8420008108

Код: 44 51 00

или внасяни в брой в касата на Община Троян.

Община Троян и Временният оперативен щаб изказват благодарност на всички, които се включват в дарителската кампания! Вашите дарения могат да спасят човешки живот!

Pin It on Pinterest