Региона

Вяра Тодева изиска да бъдат осигурени необходимите средства за реставрация и консервация на фигурите и барелефите от ПСА

Областният управител на област София внесе и идеен проект в Министерство на културата за разположението им в Музея на социалистическото изкуство

Областният управител на област София Вяра Тодева изиска да бъдат осигурени необходимите средства за реставрация и консервация на фигурите и барелефите от монумент “Паметник на Съветската армия” с писмо до министър-председателя Димитър Главчев. Вяра Тодева внесе и идеен проект в Министерство на културата за разположението на фигурите и барелефите от ПСА в Музея на социалистическото изкуство. Внасянето на проекта е последваща стъпка в изпълнение на решението на Столичния общински съвет от 09.03.2023 година. В идейния проект е предоставен план за позиционирането на фигурите, с който можете да се запознаете тук.

Във връзка с по-рано провелата се пазарна консултация за определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка за реставрация на фигурите от монумент „Паметник на Съветската армия”, разположен в „Княжеската градина“, областният управител изпрати и писмо до министър-председателя на РБ Димитър Главчев за увеличаване на максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети от Областна администрация област София през 2024 г.  

Съгласно полученото индикативно ценово предложение, необходимата сума за предстоящите дейности възлиза на 2 548 000,00 лв. (два милиона петстотин четиридесет и осем хиляди лева), в това число с включени 10% непредвидени разходи.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest