ВиК Стара Загора с мерки срещу коронавируса

Във връзка с регистрираните случаи на COVID – 19 /корона вирус/ на територията на България и предприетите от Правителството мерки за защита от вируса, уведомяваме гражданите, че фактурираните количества вода за градовете на територията на Дружеството, ще бъдат начислени на база предходен месец.

Приканваме всички потребители със зазимени водомери по селата, обслужвани от ВиК ЕООД Стара Загора, да ги подготвят за визуално отчитане на показанията от инкасаторите.

Изменението влиза в сила от 10.03.2020г., до промяна на обстоятелствата.

От Ръководството

Pin It on Pinterest