ВиК Ямбол ще се управлява от Цветан Съйков 

Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол ще се управлява от Цветан Съйков. Той застава начело на водното дружество до провеждането на конкурс. 

Цветан Съйков е завършил Икономическия университет във Варна. Има следдипломна квалификация по икономика и мениджмънт на ВиК сектора, както и професионална квалификация за строителен техник. 

Познава процеса на работа на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол, където работи от 2011 г. Заемал е позициите специалист продажби, зам.-ръководител отдел продажби и ръководител отдел продажби в дружеството. Има натрупан административен опит в Общинската служба за социално подпомагане – Стралджа и Областна администрация Ямбол. Работил е и в частния сектор.

Ръководството на „Български ВиК холдинг“ ЕАД разчита на експертните и организационни умения на Цветан Съйков за въвеждане на иновативни решения във ВиК мрежата на обслужваната от ВиК Ямбол територия, разработване и внедряване на проекти за намаляване на загубите на вода, следване на финансова дисциплина. 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол е част от структурата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, чийто принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Pin It on Pinterest