ВиК Ловеч с авариен ремонт на канализация на ул. „Търговска“ № 2

На 5 юни 2020 г. в Община Ловеч пристигна писмо от „ВИК“ АД гр. Ловеч, с което уведомяват, че на 4 юни 2020 г. е започнал авариен ремонт на сградното канализационно отклонение към имот на адрес ул. „Търговска“ № 2. Ремонтът е във връзка с многократни сигнали за проблеми с отвеждането на отпадъчните води от имот.

Извършена е съвместна проверка и оглед, в която са участвали представители на „В И К“АД гр. Ловеч и представители на етажната собственост. Констатирано е, че канализационното отклонение към имота няма проводимост и не функционира, като връща отпадъчните води обратно в сградата. За отстраняване на проблема ще се извърши авариен ремонт, като за целта ще се откопае в зоната на тротоара на ул. ‘Търговска“ и на уличното платно – от главната ревизионна шахта в тротоара до уличния канал в оста на улицата.. Възстановяването на тротоарната настилка от базалтови плочи и асфалтовата настилка след извършване на ремонта ще бъде за сметка на „В и К“АД гр. Ловеч в рамките на десетдневен срок след приключване на работата.

Pin It on Pinterest