VIII Конкурс за детско творчество „Аз моето семейство и моят град“

НЧ „Зора-1872“ – кв. Нова Махала, Областна администрация гр. Габрово и Община Габрово обявяват VIII Конкурс за детско творчество „Аз, моето семейство, моят град“.Конкурсът е под падронажа на Министерство на културата

ЦЕЛ НА КОНКУРСА :

Да се даде поле за изява на обичта, привързаността на децата към най-близките им и ценностите на семейството, както и техния интерес към града, в който живеят, чрез творчество в областта на литературата и изобразителното изкуство. Конкурсът „Аз, моето семейство, моят град“ има за цел да провокира творческото виждане на децата и да даде възможност на децата да изразят своите чувства чрез творчество.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ :

1. Конкурсът се провежда като инициатива на НЧ“Зора-1872“, кв. Нова Махала, гр. Габрово, с подкрепата на Областна администрация Габрово, Община Габрово.

2. Класирането се извършва в два раздела по възрастови групи от компетентно жури.

3. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив. Конкурсните работи не подлежат на връщане.

4. Статутът и регламентът на конкурса могат да бъдат намерени на Профила на читалището, страницата на Областна администрация Габрово, Община Габрово, интернет порталите за изкуство за деца, РЕКИЦ Габрово, Читалищен вестник и Културния календар на Министерството на културата.

РЕГЛАМЕНТ:

1. Място на провеждане на конкурса – гр. Габрово, НЧ “Зора-1872“

2. Срок за представяне на произведенията – до 20 октомври 2021 г. (важи пощенското клеймо).

УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА:

Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от читалища, ЦРД, ЦДГ, училища, студия, клубове, школи и др.

Кандидатите могат да участват и в двата раздела с по едно авторско произведение, специално подготвено за конкурса.

ВЪЗРАСТОВИ КАТЕГОРИИ ЗА ДВАТА РАЗДЕЛА НА КОНКУРСА:

I възрастова група – участници до IV клас

II възрастова група – участници от V до VIII клас

РАЗДЕЛИ:

Конкурсът е в два раздела : Изобразително изкуство и Литература

ТЕХНИКИ И ЖАНРОВЕ :

В раздел „Изобразително изкуство“

Формат на рисунките – от 25/35 до 35/50 см, няма ограничения относно техниката и жанра на творбите, без паспарту.

В раздел „Литература“

Приказка, кратък разказ, есе, стихотворение. Обем на творбите до 3 страници ( 100 машинописни реда ).

ТЕМА:

Темата е свободна, отговаряща на мотото на конкурса „Аз, моето семейство, моят град“.

ОЦЕНЯВАНЕ:

Творбите се оценяват от компетентно жури, определено от организатора в два състава – за двата раздела. Решението на журито е окончателно и неоспоримо.

Журито не е длъжно да присъжда всички награди. Наградите могат да бъдат делими.

Раздел „Изобразително изкуство“ – критерии за оценяване – естетически качества на рисунката, самостоятелност на работата, оригиналност.

Раздел „Литература“ – спазване на изискванията на избрания от участника жанр.

НАГРАДЕН ФОНД

Награди от организаторите за 1, 2 и 3 място и в двата раздела на конкурса за определените в регламента възрастови групи.

Областна администрация Габрово и Община Габрово си запазват правото на преценка за присъждане на специалните награди.

За участие в конкурса се допускат творби с данни на участника :

За раздел „Изобразително изкуство“ – на гърба на всяка рисунка се изписват трите имена, години, клас, домашен адрес, телефон на участника, име и телефон на ръководителя, име, телефон и адрес на училището, читалището или школата.

За раздел „Литература“ – към всяко произведение да бъде прикрепен лист с информация за участника – трите имена, години, клас, домашен адрес и телефон; име и телефон на ръководителя; име и адрес на училището, читалището или школата.

Всеки участник може да участва и в двата раздела с по едно авторско произведение, специално създадено за конкурса.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 15.11.2021 г. на тържествено награждаване в зала в Градска художествена галерия „Христо Цокев“ гр. Габрово.

Адрес за получаване на творбите :

5310 гр. Габрово

кв. Нова Махала

пл. „Добри Пенчев“ 8

Народно читалище „Зора-1872“

За повече информация : zora1872@abv.bg, 066 808704, 0988381555 Боряна Христова.

Pin It on Pinterest