Възстановяването на електрическите стълбове, обект на вандалски действия, ще бъде за сметка на общинския бюджет

Кметът на Община Габрово подписа договор с фирма Елтра-Ел ООД  за аварийно възстановяване на стълбове за улично осветление, който включва доставка и изправяне на нови стълбове, ремонт и укрепване на съществуващи, направа на кабелни муфи, подмяна на клемни кутии и излазни тръби, затваряне на ревизионни отвори в стълбове, направа заземления, премахване на неизползваеми кабели и др.

Според доклада на експертите, извършили проверка на системата за външно изкуствено осветление, в периода 16 февруари – 31 март 2021 г., от обходените 7 258 бр. стълбове за улично осветление, при 2 638 са установени нередности, като за 633 са констатирани несъответствия, които трябва да бъдат отстранени в спешен порядък, тъй като застрашават сигурността на преминаващите покрай тях. Последните са свързани със счупени клемни кутии и излазни тръби към тях, голям брой липсващи метални вратички на стълбовете на ОПТ и съответно свободен достъп до предпазителите и захранващите кабели на осветителните тела, наличието на външни излази по метални стълбове, които трябва да се прокарат във вътрешността на стълба.

Община Габрово обръща внимание, че на повечето места кутиите по стълбовете са обект на умишлени вандалски действия, които за съжаление могат да доведат до крайно неприятни последствия за възрастни или деца.

Припомняме случая от ул.“Селимица“ 29 – 31, където при обхода на 16 март лампата и кутията на стълба бяха здрави, на 6 април бе съобщено за строшена клемна кутия, а на 14 април за счупено осветително тяло.

Отговорността за опазването на публичната общинска собственост е на всички жители на Габрово.

Pin It on Pinterest