Въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора

http://www.sz.government.bg/files/users_upload/users_upload/%D0%A0%D0%94-01-87_16_03_2021%20%D0%B3_.pdf

Във връзка с проведено заседание на Областния медицински съвет към областния управител на Стара Загора Гергана Микова, заради значителното увеличаване на заболеваемостта от COVID-19 и влошаване на наблюдаваните показатели и достигната 14-дневна заболеваемост от 337 на 100 000 население на територията на област Стара Загора, със заповед на директора на РЗИ – Стара Загора д-р Станимир Станков се въвеждат допълнителни мерки. Тяхната цел е защита и опазване живота и здравето на гражданите в областта и ограничаване на разпространението на COVID-19. Временните противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора са в сила от 18 до 31 март 2021 г.

Pin It on Pinterest