Въвеждат строги мерки за кооперативните и фермерските пазари във Варна

Търговското дружество „Пазари“ ЕАД да създаде организация за функционирането на кооперативните и фермерските пазари, като се отчете конкретната специфика като разположение, капацитет и брой на участващи производители за директни доставки на малки количества суровини до краен потребител.

Това се казва в заповед на Кмета на Община Варна, издадена въз основа на заповед на Министъра на здравеопазването и ЗМСМА.

С цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач, да се прилагат допълнително и следните мерки:

 • Разширяване на площта на фермерските пазари и поставяне на информационни табели за спазване на мерките.
 • Въвеждане на заграждения, с цел предотвратяване на скупчването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара.
 • Осигуряване на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти.
 • Предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им.
 • Спазване на дистанция от минимум 2 метра между продавачите, предлагащи продукция, и между клиентите.
 • Ползване на предпазни средства от продавачи и потребители.
 • Спазване на лична хигиена и дезинфекция.

Всички останали физически и юридически лица, собственици или наематели на пазарни площадки, на които се осъществяват дейности за директни доставки на малки количества храна и суровини до краен потребител, да създадат условия за спазване на санитарно-хигиенни мерки – най-малко при следните изисквания:

 • Разширяване площта на фермерските пазари и поставяне на информационни табели за спазване на мерките.
 • Въвеждане на заграждения, с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара.
 • Осигуряване на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти.
 • Предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им.
 • Спазване на дистанция от минимум 2 метра между продавачите, предлагащи продукция, и между клиентите.
 • Ползване на предпазни средства от продавачи и потребители.
 • Спазване на лична хигиена и дезинфекция.

Контрол по изпълнение на заповедта е предоставен на Тодор Иванов, зам.-кмет на Община Варна.

Цялата заповед тук

Pin It on Pinterest