Във Видин започна извозването на падналите листа

Работата стартира рано сутринта с вдиганe на купчините шума по ул. „Акад. Стефан Младенов“ във Видин. По график през днешния ден работниците от общинското звено „Чистота“ обходиха значителна част от града, включително целия „Крайдунавски парк“. 

Организацията по извозване на листната маса е максимално оптимизирана. В момента дейността се извършва със сметосъбиращ камион, снабден с гребло, което компресира шумата и позволява транспортиране наведнъж на 7-8 пъти по-голямо количество. По този начин се правят по-малък брой курсове до Регионалното депо за твърди битови отпадъци и се спестява време, както и се изразходва по-малко гориво, което намалява разходите. Събраната шума отива в клетката за компостация в депото, където се преработва. 

Това е пример за въведената от общинското ръководство нова организация на работа при поддържането на зелените площи във Видин и транспортирането на растителните отпадъци, при спазване на принципа на строга финансова дисциплина. 

Събирането и извозването на паднала шума ще продължи да се извършва редовно.

Pin It on Pinterest