Във Видин връчиха награди на участниците в международен проект

Учениците от XI „б“ клас наГимназията с преподаване на чужди езици ГПЧЕ „Йордан Радичков“ са част от проекта „Детективи на европейски проекти“, заедно с представители на още няколко града в страната, чрез Областния информационен център.

В залата на Общинския съвет днес се проведе заключително събитие по проекта, на което гост бе Цветомира Илиева, заместник-кмет по финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие на Община Видин.

Мариела Савкова, управител на ОИЦ – Видин откри срещата и благодари на участниците от името на целия екип за усилията, активната гражданска ангажираност, комуникативността и изградените контакти с институции и организации. Тя им пожела и занапред да бъдат все така търсещи и успешни.

Събитието продължи с представянето на видеопродукт, който учениците са изработили за дейността си в рамките на проекта.

Приветствие поднесе Цветомира Илиева, в което поздрави от името на кмета на Община Видин д-р Цветан Ценков и от свое име младите хора и техния класен ръководител Милена Ружева за проявената креативност и положените усилия да осъществят поставените цели. „Искам да изразя удовлетворението си, че видинските ученици имаха шанса да докажат своите способности чрез този международен иновативен проект на Европейската комисия, в който се включват общо 5 държави, а Видин е сред шестте града, участващи в него чрез Мрежата от областни информационни центрове. Искрено пожелавам на участниците да се представят успешно и на национално ниво, за да бъдат нашите посланици в Брюксел през месец октомври. На добър час, млади хора!“ – каза заместник-кметът. След това тя връчи поощрителни награди на учениците за участието им в проекта.

В продължение на шест месеца видинските евродетективи успяват да направят пълно и задълбочено проучване на цялостния процес на деинституционализация на децата с увреждания в три социални заведения в нашия град. Това са центровете за настаняване от семеен тип „Зора” и „Дъга”, както и защитеното жилище „Вяра, Надежда и Любов”, които бяха изградени и оборудвани в рамките на мониторирания от младежите проект „Домашен уют и грижа за деца в риск“ на Община Видин, реализиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ в периода 2011-2013 г.

На срещата присъстваха още директорът на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ Любомир Георгиев, представители на социални институции, експерти от Община Видин и др.

Pin It on Pinterest