Във Варна започна ремонт на читалището в кв. „Галата“

Започна цялостен ремонт на Народно читалище „Васил Левски – Галата 1927“ в квартала.

Финансирането е осигурено чрез проект по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Предстои обновяване на фасадата на сградата, на всички зали и помещения, подмяна на вратите, осветлението. Предвижда се ремонт на концертната зала, на сцената и балкона, на санитарните възли, пребоядисване на стени и тавани и поставяне на нови настилки. Ще бъдат реализирани мерки за осигуряване на достъпна среда. В обновената сграда предстои да отвори врати Морски образователен център за деца и ученици.

Pin It on Pinterest