Във Варна увеличават срока за допустими отсъствия за децата от предучилищна възраст до 31-ви януари

Отсъствията на децата, записани в задължителна предучилищна подготовка (5 и 6-годишни) в детска градина и училище на територията на Община Варна, са допустими по желание на родителите от 18.01.2021 г. до 31.01.2021 г., след писмено уведомяване на  директора на съответната образователна институция. Това е разпоредено със заповед на министъра на образованието, съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

Pin It on Pinterest