Във Варна текат записвания по десет общински здравни програми

Текат записванията по десет общински програми за профилактика и рехабилитация на общественото здраве. Те се финансират от Община Варна и са напълно безплатни за жителите на града, съобщиха от дирекция „Здравеопазване“.
 Програмата „Аз успявам“ е за профилактика и рехабилитация на детско-юношеското наднормено тегло и свързаните с него заболявания. Тя акцентира върху здравословния начин на живот от ранна детска възраст, промяна на хранителните и двигателни навици. Друга програма, предназначена за деца е „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на гръбначните изкривявания”. Ранното откриване, правилната диагностика, адекватното лечение и подходящия активен двигателен режим могат да предотвратят неблагоприятните последици. Изпълнението и на двете програми се осъществява от „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна”. Записването става чрез насочване на деца и ученици от медицинските специалисти в детските градини и училища, както и телефони: 052/613-781; 052/613-782; 052/634-163.
В ход е и общинската програма „Хипотерапия и рехабилитация на деца с увреждания и проблеми в развитието” – ефективна лечебна физкултура, при която основното средство е общуването с коне и езда. Заниманията се провеждат под наблюдение на невролог и психолог и се адаптират спрямо индивидуалните потребности на детето. Световният опит доказва, че децата с увреждания и проблеми в развитието се повлияват добре от този вид занимания, тъй като терапевтичната езда подобрява тяхното емоционално и физическо състояние. Часовете  по конна езда ще се провеждат в база „Виница“, а изпълнението на програмата ще се осъществява от „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна“.  Телефони за информация и записвания: 052/613-781; 052/613-782; 052/634-163. 
Изпълнява се и общинската програма “Зеленият двор на Варна“ – по проект на Катедрата  по хигиена и епидемиология при Факултета по обществено здравеопазване на МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов”. Целта е ранно разпознаване на симптомите на отклонения във физическото, емоционалното и психомоторното развитие на деца от 0-3 години, чрез модела на общуване „родители-деца-специалисти“. Чрез разпознаване на най-ранните симптоми за отклонение в дадена възрастова група, специалистите ще извършват целенасочена превенция на ранното детско развитие и при необходимост ще насочват към следващия етап – ранна детска интервенция. Изпълнението на програмата ще се осъществява от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Факултет по обществено здравеопазване. Специалистите от „Зеленият морски двор на Варна” посрещат и работят с деца, родители и семейства от Варна, всеки вторник от 13.00 до 17.00 ч. и всяка сряда от 10.00 до 14.00 ч. в сградата на „Морско казино“. За повече информация: https://www.facebook.com/VarnaGreenYard/, e-mail: morskidvor@gmail.com,  тел.: 0887 930479
 Програма „Грижа за деца с диабет и редки заболявания”  е насочена към медицинските специалисти и педагози и има за цел тяхното обучение и подпомагане при ежедневната им грижа за малчугани с диабет и редки ендокринни заболявания в детски ясли, градини, училища и социални заведения. Всичко това ще доведе до подобряване здравето, качеството на живот и самочувствието на децата с диабет и редки заболявания, да се чувстват равнопоставени с връстниците си.  Изпълнението на програмата ще се осъществява от Варненско дружество по детска ендокринология, за информация тел.: 052/978 451
За поредна година стартира и програмата “Превенция на заболяванията  на слуха сред деца” насочена към най-малките в детските ясли и яслените групи към Обединените детски заведения. Целта на програмата е извършване на скринингови изследвания, включващи отоскопия, предна риноскопия и фарингоскопия на деца под 3 години за откриване на отслабване или липса на слух. При регистриране на отклонения в слуха, децата ще бъдат допълнително изследвани с аудиограма  и тимпанограма. Изпълнението се осъществява от  ДКЦ І „Св. Клементина” в детските заведения. За информация и записване на деца до 3 години, които не посещават детско заведение тел.: 052/603-802.
Друга общинска програма е “Детско дентално здраве” –  за профилактика на оралните заболявания при децата. Ранното откриване на зъбния кариес, заболяванията на пародонта и зъбно-челюстните деформации, спестяват болката на детето и стоматологично лечение при усложненията на зъбния кариес. През 2019 г. се планува профилактика на детското дентално здраве в следните училища: Средно училище с езиково обучение „Ал. С. Пушкин“; Седмо средно училище „Найден Геров“; Основно училище „Стефан Караджа“ и Основно училище „Йордан Йовков“. Изпълнението на програмата ще се осъществява от „Дентален  Център І – Варна”.
Програмата “Скрининг на очните заболявания” е насочена към деца до 18-годишна възраст и граждани над 40 години, които все още не са диагностицирани.  Програмата включва безплатни профилактични прегледи на деца от началните класове, които ще се провеждат в училищата. Включени са и безплатни контролни прегледи на деца с открити зрителни нарушения, за които е осигурен детски кабинет в Очна болница – Варна. За лицата над 40 години, прегледите са на същото място всеки работен ден от 8.30 ч. до 11.00 часа, с предварително записване на тел.: 052/634-901.
Реализира се и програмата – “Профилактика на сънната апнея”. Тя е потенциално нарушение и се свързва с хъркане и неправилно дишане през цялата нощ. При сънна апнея дишането на практика спира за цели минути наведнъж, докато индивидът спи. Когато дишането спре, нивото на кислород в кръвта спада и се получава недостиг на кислород. Изпълнението на програмата ще се осъществява от МБАЛ „Света Анна”, телефон за записвания и информация: 052/821 375.
В ход е и общинската програма “Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества” – 2019 г. Целта й е представяне на индивидуални консултации от психиатър и психолог на лицата зависими от психоактивни вещества и техните близки, индивидуални консултации на родители/роднини, които имат притеснения, че близките им злоупотребяват с психоактивни вещества, индивидуални сеанси с бременни жени зависими към хероин, индивидуална психотерапия, групова психотерапия, семейна терапия за пациенти. Изпълнението на програмата ще се осъществява от УМБАЛ „Света Марина” в сградата на ул. „Мануш войвода“ № 11 А. Консултациите с психиатър/ психолог могат да бъдат записани на тел.: 052/ 656 369, вътр. 106.

Pin It on Pinterest