Във Варна събират предложения за младежки инициативи през 2022 г.

Започна събирането на предложения за младежки инициативи на неправителствени организации във връзка с подготовка на проектопрограмата „Младежки дейности 2022”, съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

Предложенията трябва да бъдат свързани с едно или повече от следните направления: младежко предприемачество; младежки пространства, дейности на открито; опазване на околната среда.

Неправителствените организации, подаващи предложения, трябва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза или национално представени младежки организации. Предложените дейности трябва да се осъществяват на територията на община Варна и пряко да ангажират младежи от 15 до 29 години в процеса на планирането, реализирането и отчитането на събитията. Младежките инициативи трябва да се отличават с креативност и да имат устойчиви във времето резултати.

Дейностите, залегнали в предложенията, трябва да се реализират в периода април – октомври 2022 г., като при пандемични или епидемични обстоятелства, трябва да могат да се реализират онлайн. Постъпилите предложения ще бъдат оценявани от комисия в състав от трима експерти от дирекция „Образование и младежки дейности“.

Формулярът за кандидатстване се изготвя по образец и се подава в деловодството на Община Варна до 23.08.2021 г. до директора на дирекция „Образование и младежки дейности“. Той може да бъде изтеглен от адрес: http://www.varnanamladite.com/?idpub=1662

Pin It on Pinterest