Във Варна машините за продажба на автобусни билети вече приемат и монети от 2 лв.

Машините за продажба на билети – в автобусите и на спирките, вече приемат и монети, с номинална стойност от 2 лв. Досега това не беше възможно, тъй като към датата на обявяване на обществената поръчката през 2013 г., такива монети не бяха в обращение, съобщи Биляна Якова, ръководител на проекта „Интегриран градски транспорт“.

Автоматизираната билетна система работи по всички автобусни линии, с изключение на линия № 409, която се обслужва от  „Транстриумф  Холдинг“ АД.  Автоматите на спирките също работят. Машините предлагат 2 основни типа продукти – стандартните хартиени билети, които са еднократни, и предплатени карти с електронни билети, в които може да бъде заделена определена сума пари. Електронните билети могат да бъдат изразходвани чрез валидиране на картата в специално валидиращо устройство в автобуса, поясни тя.

Въвеждането на карта с електронни билети цели да улесни и да спести неудобство на пътниците, които ползват масовия градски транспорт в града. Ползването на карта е и най-добрият вариант за активно пътуващите граждани, тъй като може да се зарежда многократно с електронни билети. За тези, на които се налага еднократно да използват градския транспорт, остава опцията за хартиен билет, чието време започва да тече веднага след закупуването.

„Бих искала да обърна специално  внимание на следното: Преди да се постави монета или банкнота, ползвателят трябва да си избере продукт (билет и/или карта). В противен случай машината няма как да пусне билет, а ще връща поставената монета или банкнота. Това не означава, че билетната система не работи“, коментира Биляна Якова.

Указания за работа с оборудването:

Закупуване на еднократен хартиен билет или карта с електронни билети:

1.       Натисни бутон „Купи билет“ или „Купи карта“;

2.       Избери типа билет или карта;

3.       Направи плащане преди да изтече времето;

4.       Вземи твоя билет или карта.

Зареждане на карта с електронни билети:

1.       Закупи твоята предплатена карта от автомата;

2.       Избери предплатен пакет билети, който желаеш да заредиш;

3.       Направи плащане преди да изтече времето;

4.       Вземи твоята карта;

Не забравяй да валидираш електронния си билет в автобуса!

Автоматизираната Билетна Система в Градския транспорт на град Варна е един от компонентите на проект „Интегриран градски транспорт на Варна“ и бе  пусната пилотно  на 23.11.2017 г.  по линия № 10 от общинската транспортна схема.  Поетапно след това бяха пуснати всички автобусни линии. В средата на месец август 2019 г. при част от машините за продажба на билети имаше временно затруднения при закупуване на превозни документи поради преконфигурация на билетната система, съгласно изискванията на новата Наредба – Н 18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти. При възникване на въпроси, гражданите, ползващи градския транспорт, могат да се обръщат към ОП „ТАСРУД“ на телефон 0700 20 280 или tasrud@mail.bg.

Pin It on Pinterest