Варненската туристическа камара проведе проучване, разработено от University of the Highlands

Варненската туристическа камара (ВТК) проведе проучване по въпросник, разработен от University of the Highlands (Великобритания). То е в рамките на проект AVIP – Иновативни партньорства за приключенски туризъм ибеше проведено чрез онлайн платформата Limesurvey и изпратено директно на респондентите.

Двадесет и един респонденти попълниха анкетата през посочения период. Според анкетираните най-използваните форми на дигитален маркетинг са уебсайтовете и Facebook, като 100% от анкетираните заявяват, че„редовно“ използват тези канали. Snapchat и Twitter имат най-нисък резултат, като само един респондент заявява, че рядко използва Twitter. Instagram има малко по-добър резултат, като 42% от анкетираните посочват, черядко го използват за маркетингови цели. 23% от анкетираните използват Pinterest редовно, за да промотират своя бизнес. Този резултат е изненадващ поради интензивното използване на Facebook в България, но очертава възможността за използване на други видове социални медии за алтернативен маркетингов подход.

Като цяло анкетираните са уверени в своите знания и умения, което разкрива положителната тенденция за адаптиране към съвременните комуникационни канали и възможност за адаптиране на нови маркетингови решения. Най-важни за респондентите са уменията относно точното проследяване на позицията и мобилните приложения / устройства, като всички респонденти посочват най-висок възможен резултат. Вторият най-висок резултат (въз основа на средния резултат) се дава на базирани на местоположението мобилни приложения – 4.43 от 5. Интерактивните преносими устройства имат втория най-висок резултат, следван от 3D и 4D персонализирани обиколки на сайтове. SEO е посочен като най-малко важен (с най-нисък среден резултат), но трябва да се отбележи, че всички изброени маркетингови умения имат среден резултат по-висок от 3, което означава, че всички споменати умения се считат за относително важни за респондентите.

Мнозинството (42%) от анкетираните считат уменията си за разработване на продукти като много добри. Достъпът до финансиране, правата върху интелектуалната собственост и авторските права, както и основите на пазарните изследвания и анализи са първите три умения за разработване на продукти, които се считат за жизненоважни за бизнеса на респондентите.

Преобладаващият брой респонденти и участници в семинара предпочитат като метод на обучение комбинацията от онлайн обучение и еднодневни или уикенд семинари.

Основните теми, които интересуват респондентите и участниците в семинара, включват следните:

§    Планиране и изпълнение на дигитални комуникационни кампании

§    Маркетингово планиране

§    Продажбен процес

§    Разработване на нови продукти.

Респондентите и участниците в семинара бяха заинтересовани да научат повече по следните въпроси:

§    Добри практики за приключенски туризъм

§    Иновативни маркетингови дейности за разработване на пазарни ниши в областта на приключенския туризъм

§    Бизнес мениджмънт на старт-ъпи

§    Управление на събития

§    Потребителски сервиз и комуникационни умения

§    „Меки“ умения.

Pin It on Pinterest