Варианти на предоставяне на месечните отчети по Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистент за независим живот“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република Българи и относно предоставяне на месечните отчети по Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистент за независим живот“ (НПСУАНЖ) Ви информираме за възможните варианти, както следва:

Вариант 1 – имате  възможността месечните отчети (сканирани или заснети с телефон) за съответните услуги да се представят в дирекция „Интеграция за хора с увреждания, програми и проекти“ на следните служебни имейли: b.stoyanova@sofia.bg y.stefanova@sofia.bg;

Вариант  2 – отчетите (заснети с телефон) да се изпращат във Фейсбук  профила на дирекция „Интеграция за хора с увреждания, програми и проекти“ като лично съобщение в месинджър.

Профилът на дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ е: Дирекция Ихупп и изглежда по следния начин:

След като намерите профила, можете да изпратите отчета, заснет с телефон, чрез месинджър като съобщение. Оттук отчетите ще се разпечатват, а на по-късен етап ще се представят в оригинал.

В случай, че имате затруднения с откриването на профила на дирекцията във фейсбук, може да копирате следния линк, който директно ще ви свърже със съответния профил: https://www.facebook.com/profile.php?id=100049417501043.

Вариант 3 – имате  възможността да представяте месечните си отчети (заснети с телефон или сканирани) за съответните услуги по служебен  имейл на съответното Бюро за социални услуги, както следва:

Вариант 4 – за тези, които нямат техническа възможност да извършат горепосочените действия, остава в сила посещението на съответното Бюро за социални услуги. За ваша информация в юрото се спазват всички хигиенни и превантивни мерки относно извънредната ситуация.

В последствие ще бъдете информирани кога да  представите  отчетите в оригинал.

Pin It on Pinterest