В Търговище изтича срокът за плащане на местните данъци и такси

На 2 ноември изтича срокът за плащане на годишния данък за недвижимите имоти, превозните средства, патентния данък и таксата за битови отпадъци, напомнят от отдел „Местни данъци и такси“.

Също до 2 ноември, собствениците на имоти, които не се обитават, могат да подадат декларация за освобождаване от заплащането на таксата за битови отпадъци за 2021 г. Подписаните декларации се подават в Центъра за административно обслужване на Община Търговище.

Призоваваме гражданите да използват електронните методи за превод на дължимите суми. Сметката на Община Търговище е: IBAN: BG60UBBS80028413869000, банка: ”ОББ” АД – клон Търговище. Отбелязва се и код за вид плащане: данък върху недвижимите имоти: 442100; данък върху превозните средства: 442300; патентен данък: 441400; такса за битови отпадъци: 442400

Сумите могат да бъдат заплатени чрез уебстраницата www.epay.bg, както и на касите на Easypay и „Български пощи” ЕАД.

Информация за размера на задълженията може да се получи на телефони 0601/6 87 55 и 0601/6 86 84, както и на: https://www.targovishte.bg/index.php?nav=26, чрез издаден от „Местни данъци и такси” код за проверка.

Pin It on Pinterest