В Свиленград откриха Компостираща инсталация за зелени и биоразградими отпадъци

Заместник областният управител на област Хасково Митко Петров бе гост на официалната церемония по откриването на Компостираща инсталация за зелени и биоразградими отпадъци в община Свиленград. Домакин на събитието в местността Деветте чуки бе кметът на община Свиленград Анастас Карчев, а сред официалните гости бяха още кметът на община Харманли Мария Киркова, народен представител, представители на управляващия органа ОПОС, на фирмите изпълнители по проекта,  неправителствени организации и граждани. Ритуал по освещаване на новия обект отслужи архиерейският наместник Отец Константин.

Проектът „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци-Свиленград” се осъществява с  финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата стойност 3 564 395 лева, от които от Европейския фонд за регионално развитие 2 284 730 лева и национално съфинансиране 403 187 лева. Съфинансирането от бенефициента – Община Свиленград е 876 478 лева. Изпълнението на проекта включва  изграждане на инсталация за компостиране, закупуване и доставяне на машини и съоръжения към нея, изграждане на съпътстваща  инфраструктура, закупуване на  транспортни средства и съдове за разделно събрани зелени и биоотпадъци.

Pin It on Pinterest