В Стара Загора се проведе младежка трудова борса

Днес, 29.09.2020г. в Общинска спортна зала „Иван Вазов” – гр. Стара Загора, се проведе младежка трудова борса по проект „Готови за работа”, организирана от Агенция по заетостта София, чрез териториалното й поделение Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора.

Основната цел на проекта е стимулиране на активността на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни лица в Дирекциите „Бюро по труда”, както и да се подобрят възможностите им за намиране на работа и трудовата им реализация на пазара на труда.

Една от дейностите по проекта е организиране на трудови борси за срещи на активираните младежи с работодатели.

92 свободни работни места обявиха 9 работодатели, включили се в трудова борса. Представителите на бизнеса представиха фирмите и настоящото търсене на работна ръка.

Търсенето е предимно в сферата на техниката и технологиите, а най-търсени са оператори в производството, кредитни консултанти, търговски работници в хранителни вериги, ветеринарни специалисти.

 На трудовата борса бяха обявени и свободни места за кадрови войници в Българската армия. Експертите от бюрото по труда представиха възможностите за обучение и квалификация, за кариерно развитие и реализация чрез EURES мрежата за европейска мобилност.

70 търсещи работа лица посетиха борсата, от тях – 54 младежи до 29, а тези до 24 – 18 бр. и се възползваха от възможностите за пряк контакт с фирмите. 4 от младежите не са регистрирани като безработни, а 16 от посетителите са на възраст над целевата група по проекта.

Работодателите имаха възможността да направят подбор за някои от незаетите длъжности във фирмите си.

Други дейности по проекта са:

-Дейности за идентифициране, информиране и мотивиране на активно поведение на пазара на труда на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение;

-Провеждане на „ателиета за търсене на работа“ с максимална продължителност 5 дни; психологическо подпомагане;

-Насочване към подходящи, съобразени с индивидуалния профил на лицата, мерки за обучение, образование и обучение (осигурява се със собствен ресурс на Агенция по заетостта);

С фирмите предстоят следващи срещи с цел приемане на заявки за позициите, за които не са срещнали подходящи кандидати на борсата.

Събитието протече при спазване на всички противоепидемични мерки.

29.09.2020 г., Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора

Pin It on Pinterest