В СОУ „Христо Ясенов“ и ОУ „Христо Ботев“ беше проведена Викторина „Многознайко“

На 23.06.2021г. в СОУ „Христо Ясенов“ и ОУ „Христо Ботев“ беше проведена Викторина „Многознайко“.

Това е втора поред кампания с участието на деца от двете училища, организирана в рамките на проект „Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в община Етрополе“ с рег. № BG16M10P002-2.009-0037-С01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Участници във викторината бяха деца от 1 до 4 клас, които отговаряха на тематични въпроси свързани с компостирането, разделното събиране и удължаването на живота на разделно събраните отпадъци. Целта на мероприятието беше децата да покажат своите знания за опазването на околната среда и вредите от образуването на отпадъци, придобити в часовете по „Компостиране и нулеви отпадъци“ в училище.

Децата демонстрираха завидни познания и голям интерес към новата тематика. За всички участници бяха осигурени награди.

Pin It on Pinterest