В София започват обработки на водоемите срещу ларви на комари

Със затопляне на времето започват първите обработки срещу ларви на комари, както и срещу гризачи. 

От 29 март, понеделник, ще се извършат обработки с дезинсекционни препарати на водоеми и езера срещу ларви на комари. Ще се извършва и дератизация – обработка срещу гризачи.

Съгласно предписание от Министерство на здравеопазването и Столична Регионална здравна инспекция и с цел качествено и ефективно провеждане на обработките са актуализирани всички общински площи към съответните райони, които предстои да бъдат обработени през 2021 година.

На 29 март ще се обработват водни обекти в Южен парк – трета част, след това в Северен парк и др.

От 5 април при благоприятни метеорологични условия, сухо време, се планира да започнат и обработки на зелените площи срещу кърлежи.

Третираните терени се обозначават от изпълнителите предварително с табели за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

График за изпълнение на обработките се публикува на интернет страницата на Столична община и на районната администрация.

Обработките се извършват рано сутрин до 10:00 часа при благоприятни климатични условия.

Специализираният контрол ще се осъществява  от експерти на Столичната РЗИ.
 

Pin It on Pinterest