В София продължава извършването на обработки на срещу ларви на комари

 Днес фирмите, ангажирани с извършване на обработки срещу ларви на комари и срещу гризачи ще продължат работа в зелените ивици на бул.“Цариградско шосе“, бул.“Искърско шосе“, на Околовръстен път от бул.“Симеоновско шосе“ до бул.“Цариградско шосе“.

Обработките на терените се извършва при сухо врем и благоприятни метеорологични условия.

Третираните терени се обозначават от изпълнителите предварително с табели за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител.

График за изпълнение на обработките е публикуван на интернет страницата на Столична община и на районната администрация. Специализираният контрол ще се осъществява  от експерти на Столичната РЗИ.

Pin It on Pinterest