В Смолян започва пръскането срещу кърлежи и бълхи

Във връзка с ограничаване възможностите от разпространение на трансмисивни инфекции и осигуряване на благоприятна жизнена среда е наложително провеждането на комплексна обработка за кърлежи и бълхи на окосени тревни площи, детските площадки, междублоковите пространства на територията на Община Смолян.

Първата дезакаризация за кърлежи и бълхи ще се извърши за времето от 13 май до 31.05. 2022 г. на всички спортни обекти. На 17 май и 18 май 2022 г. ще се обработят тревните площи и фитнес площадки на спортните обекти – Стадион „Септември“ в кв. Райково, Стадион в гр. Смолян, Спортна зала „Величко Чолаков“ и Плувен басейн.

Втората дезакаризация за кърлежи и бълхи ще се извърши за времето от 31.05. 2022 г. до 10 юни 2022г., включваща обработка на тревните площи и детските площадки в детските градини на територията на гард Смолян.

Третата дезакаризация за кърлежи и бълхи ще се извърши за времето от 11 юни , 2022г. до 21 юни 2022г., включваща обработка на тревните площи и детските площадки в детските градини в малките населени места в Община Смолян в т.ч. в селата Смилян, Момчиловци, Търън и Широка лъка.

Четвъртата дезакаризация за кърлежи и бълхи ще се извърши за времето от 22 юни, 2022г. до 30 юни 2022г., включваща обработка на тревните площи и детските площадки между блоковите пространства на територията на града.

Третираните места ще бъдат обозначени с табели. Желателно е децата и гражданите да не посещават в рамките на 24 часа детските площадки, междублоковите пространства и стадионите на територията на града и населените места посочени по-горе.

Pin It on Pinterest