В Смолян стартира конкурс „Библиотека на годината” и „Библиотекар на годината”

Областна администрация Смолян и Регионална библиотека „Николай Вранчев”–Смолян обявяват конкурс „Библиотека на годината” и „Библиотекар на годината”, който се провежда ежегодно по случай 11 май – Професионалния празник на библиотекаря.

Конкурсът е под патронажа на Областния управител на област Смолян.

Отличията се присъждат на конкурсен принцип за високи постижения в реализацията на мисията на библиотеките: внедряване на иновативни услуги за ползвателите, реализация на проекти с обществена и професионална значимост, принос в изграждането на  положителна визия на библиотеките и по-силното им присъствие в медиите и местната общност.

Предложения за годишните награди могат да се правят от дирекционни съвети на библиотеките, читалищни настоятелства, обществени, професионални и неправителствени организации, представители на местната власт.

Документите с предложения за номинации се изпращат на адрес : гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” №7, Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян, отдел „Координация”. Срокът за подаване на кандидатурите е до 29 април 2021 година.

Подробно със статута на конкурс „Библиотека на годината” и „Библиотекар на годината” може да се запознаете, проследявайки следния линк: https://www.librarysm.com/konkurs2.html

Pin It on Pinterest