В Смолян обсъдиха мерките срещу разпространението на АЧС и Инфлуенца по птиците

По разпореждане на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, проф. д-р Паскал Желязков, във връзка с епизоотичната обстановка в страната и Европа относно заболяванията Африканска чума по свинете и Инфлуенца (грип) по птиците, Постоянната областна епизоотична комисия проведе он-лайн заседание в разширен състав. Срещата откри и ръководи заместник-областният управител Владимир Гърбелов.

„Последните регистрирани огнища на Инфлуенца (грип) по птиците в България са от този месец в област Хасково, село Криво поле и село Трилистник в област Пловдив при кокошки носачки. След огромните усилия от страна на ветеринарните институции за ограничаване разпространението на Африканска чума по свинете в свиневъдните ферми, последните констатирани случаи в България са сред диви свине, които са и основният източник на болестта. От началото на миналата 2020 година до момента в област Смолян няма установени случаи на огнища от АЧС.“, каза д-р Валентина Мелемова – началник отдел „Здравеопазване на животните” в ОДБХ–Смолян, представяйки актуалната информация за епизоотичната обстановка относно заболяванията Африканска чума по свинете и Инфлуенца (грип) по птиците. Д-р Мелемова обърна внимание, че и двете заболявания са високопатогенни и за ограничаването им е необходимо спазването на адекватни мерки за биосигурност.

„Във връзка с отглеждането на свине в лични стопанства и свиневъдни ферми са разписани ясни правила за обектите, тяхното регистриране и заселване с животни.“, каза д-р Мелемова по време на обсъждане на Плана за действие в България по отношение на обектите за отглеждане на свине за лични нужди във връзка с Африканската чума по свинете, утвърден със Заповед № РД11-553/17.03.2021 г. на БАБХ.

Тъй като в област Смолян няма промишлени свиневъдни ферми, д-р Мелемова разясни по-детайлно за регистрацията на лични стопанства от тип „заден двор“. Тя уточни, че регистрирането на лични стопанства е безплатно за стопаните и е за сметка на държавата, като заявленията се завеждат от кметовете на населени места и се предават в ОДБХ за регистриране на обекта. Сред изискванията за регистрация на стопанство тип „заден двор“ са постройката да бъде стабилна и оградена, до нея не трябва да има достъп на друг вид животни, трябва да се осигури отделно помещение за съхранение на фуражи, до свинете и храната им не трябва да има достъп на гризачи и насекоми. Изключително важно е да има хуманно отношение към животните. Помещението трябва да се почиства и дезинфекцира редовно, торта трябва да се съхранява на обособено място, стопаните трябва да използват определено за помещението облекло. Д-р Мелемова акцентира, че от тези обекти животните не могат да се придвижват към други обекти, те се отглеждат за лични нужди.

В рамките на днешното заседание членовете на Постоянната областна епизоотична комисия обсъдиха и задълженията си по Плана за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в Република България за периода 2021–2023 г., одобрен с Решение № 313/09.04.2021 г. на Министерския съвет.

Pin It on Pinterest