В Силистра започнаха обработките против комари

На територията на града и населените места в общината се извърши мониторинг за популацията на ларви и имаго на комари.


На база резултатите започна навременна ларвицидни обработка на биотопите им, с цел намаляване на популацията.
В началото на пролетта, преди развитие на листна маса на растителността и преди повишаване на температурата на водата, всяка година, се предприемат мерки за саниране на терените, благоприятни за развитието на насекомите. Обработени са водни площи по поречието на р. Дунав и до язовира към Орехова гора.

Pin It on Pinterest