В Силистра ще се проведе кампанията „Цифрова седмица“

За единайста поредна година ще се проведе кампанията за цифрово включване и цифрови умения All Digital Week (Цифрова седмица).

ALL DIGITAL Week 2020 се стреми да даде на хората инструменти и подходи за развитие и усъвършенстване на техните цифрови умения.От 2010 г. в кампанията са участвали над 1 255 000 души. За много участници обучението по време на кампанията е първото им запознаване с технологиите; първи кликвания; първо влизане онлайн. Въпреки това, според индекса за цифровата икономика и общество DESI, 43% от населението в ЕС имат недостатъчни цифрови умения, а 17% изобщо нямат такива и Цифровата седмица им помага да започнат своите цифрови „пътувания“!All Digital Week 2020 има за цел:• Да подобри цифровите умения чрез подходи за учене през целия живот;• Да насърчи медийната грамотност и критичното мислене;• Да изградите доверие в технологиите чрез развиване на умения за киберсигурност и онлайн безопасност;• Да разработите набори от умения за работната сила, засегната от дигиталната трансформацияВ периода 13 -22 октомври в Регонална библиотека „Партений Павлович“ ще се проведат следните събития:• 13 октомври – 15.00 часа – Демонстрация на буукскенер и сканиране на книги• 14 октомври – 15.00 часа – Демонстрация за работа с роботи Финч• 15 октомври – 15.00 часа – Демонстрация на VR очила• 20 октомври – 15.00 часа – Обучение за работа със станция за ранноограмотяване• 21 октомври – 15.00 часа – Обучение по компютърна грамотност• 22 октомври – 15.00 часа – Обучение за работа със смарт-устройства

Pin It on Pinterest