В Силистра се проведе обучение на тема „Първа долекарска помощ“

Днес, част от младежите – доброволци от Клуб по превенция на зависимостите участваха в обучение на тема „Първа долекарска помощ“.

Обучаваха ги техни връстници – доброволци в Български младежки червен кръст. С нови знания, надграждане на умения и бъдещи планове за съвместна работа и обмяна на опит приключи срещата ни.

Pin It on Pinterest