В Силистра почистват дигата на река Дунав

Проведено е обследване на дигата по поречието на река Дунав от експерти в Община Силистра, отдел „Устройство на територията.“

Възложено е, в спешен порядък, почистването да се извърши от „Хидрострой“АД. Дигата ще бъде почистена от литорасли и саморасли храсти, след което ще бъдат обработени и ремонтирани компрометираните участъци. Кметът на община Силистра, д-р Юлиян Найденов лично провери дейностите по време на работата на изпълнителя.

Pin It on Pinterest