В Силистра организират инициатива с екомисъл за най-малките и природата

През месец юли Сдружение „Дуросторум-Дръстър-Силистра“ ще проведе Информационна кампания за повишаване на културата на рециклиране сред най-малките – фокус са децата от детските градини на територията на град Силистра, които, по интересен начин да бъдат въвлечени към важната тема за разделното сметосъбиране и намаляване на отпадъците.

 🎭 Актьорите от Драматично-куклен театър Силистра ще им представят образователната ЕКОпостановка „Добрите бобри“, която, по атрактивен начин и чрез забавни игри, привлича вниманието на малките зрители по темата и създава навици за разделно събиране на отпадъците. ♻️♻️♻️ Такса „Вход“ за децата ще бъде 1 празна пластмасова бутилка или друг отпадък, подходящ за рециклиране, който в края на представлението да бъде изхвърлен на правилното място. 🚮✅📍 Днес, 13 юли 2021 г., кампанията стартира в Детска градина „Радост“, гр. Силистра, където децата изгледаха с интерес представлението и научиха повече за разделното сметосъбиране. Заслужено получиха ЕКОсертификат и 2 коша: 🚮 ЖЪЛТ – за отпадъци от пластмаса и метал и СИН – за хартия и картон. Малките ЕКОгерои обещаха да прилагат наученото и да използват новите кошове с грижа към околната среда и да опазват природата чиста. 🌎🌍🌏❗️ Ние, екипът на Сдружение „Дуросторум-Дръстър-Силистра“ вярваме, че подобни инициативи ще допринесат за създаване на добри навици у децата – необходима предпоставка за една по-чиста и привлекателна среда за живеене!🤝 Образователната инициатива е част от дейностите по проект „Партньорство за чиста и красива България“ към националната платформа _Място България на Сдружение BG Бъди активен, с подкрепата на фондация Кока Кола. Местен партньор по проекта е СНЦ „Дуросторум-Дръстър-Силистра“, а дейностите се осъществяват с подкрепата на Община Силистра.❗️ Силистра – това си ти!❗️#ДуросторумДръстърСилистра#ПромянатаВъзможна#ЛесноНаЧисто#БезОтпадъци

Pin It on Pinterest