В Силистра напредва работата по проект „Станция Самолета“

Днес, 8-ми юли, бе проведена поредна работна среща на терен по проект „Станция Самолета“ с участието на д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра, Станислав Мъжгалов – директор на Авиомузея в Бургас и Димитър Караджов – ръководител на проекта.

За сложната задача по реновацията на вътрешността на бялата машина са привлечени специалисти от Авиомузея в Бургас – основен експертен екип към проекта. За изготвяне на работната визия бе извършено прецизно измерване на вътрешното пространство. Обсъдени бяха следващите дейности по основно почистване на машината, както и възможностите за изграждане на електрическа инсталация и климатизация. Идеята е амбициозна, но с общи усилия работим по превръщането на Самолета в мултифункционално пространство за различни събития – открити уроци и работни ателиета, изложбени инсталации и концерти, изнесено работно място, обучения и много др.

Проектът се изпълнява от СНЦ „Дуросторум-Дръстър-Силистра“ в партньорство с Община Силистра и Център за Музика и Изкуства „Мегатон“ и с експертната подкрепа на Сдружение InFormal.

Pin It on Pinterest