В Шумен предстои обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета и общинския дълг

Община Шумен информира гражданите, че се променят предварително обявените дата и час за публично обсъждане на касовото изпълнение на бюджета към 31 декември 2020 година.

Обсъждането за бюджета ще се проведе на 23.07.2021 г. (петък) от 10.00 часа в зала „Проф. Венета Вичева“.

Променят се също датата и часът на общественото обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг с договор за банков кредит за финансиране на инвестиционните проекти: Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в град Шумен на стойност 15 000 000 лв. с ДДС; Рехабилитация на улици/части от улици в села на територията на община Шумен на стойност 3 000 000 лв. с ДДС.

Обсъждането за дълга ще се състои също на 23.07.2021 г.(петък), но от 13.30 часа в зала „Проф. Венета Вичева“.

Pin It on Pinterest