В Русе заседава Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Оперативен екип, включващ представители на държавната и местна власт, ръководен от областния управител Борислав Българинов, ще подготвя стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в региона до 2030 година.

Това стана ясно от проведеното днес заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, на което участва и заместник областният управител Синан Хебибов. Очакванията са документът да бъде готов до края на този септември и така Областната администрация в крайдунавския град да се превърне във водещите в процеса на национално ниво. Според Българинов приемането на стратегията ще бъде силен израз на политическа воля за предприемане на адекватни действия по приобщаването на ромите. „Интеграционната политика е неразделна част от общата визия за развитие на страната. Трябва да направим всичко възможно, за да насърчим отговорното гражданско поведение и да формираме разбиране и усещане, че тя е насочена към всички, които се намират в уязвимо социално-икономическо положение и че е от полза за цялото общество.“, каза Българинов.

Идеята е стратегията да бъде съпътствана от детайлен анализ, както и от ясно формулирани мерки и цели, които да са постижими и да дадат осезаем резултат. Сред най-сериозните проблеми, които бяха откроени по време на заседанието, са липсата на здравна осигуреност сред ромското население, нисък социален и образователен статус, както и недостатъчен брой на обучени и назначени лица като здравни, образователни и трудови медиатори. По последни данни през 2020-а в осемте общини от региона са били назначени общо три здравни, 25 образователни и един трудови медиатори. Болшинството от тях са концентрирани в най-голямата община Русе. Колкото до образованието, то може да се посочи, че се провеждат перманентно информационни кампании сред родителите и широката общественост за ползите от образователната интеграция. Съвместно се отбелязват празници, свързани с толерантността между различните етноси, а също психолози и социални педагози работят с родителите на деца, които срещат затруднения при приобщаването към средата в детската градина и в училище. През 2020-та са били сформирани 90 групи в 30 общински детски градини в цялата област, където се е провеждало допълнително обучение по български език. От него само през изминалата година са се възползвали 530 деца. Активно се работи и в сферата на училищното образование за обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система и резултатите са положителни. Все по-малко са тези, които не влизат в системата на образованието. За изминалата година техният брой е 45, като това е над два пъти по-малко спрямо 2018-а, като тази брой включва деца, които не са от ромски семейства. Същевременно се работи и за организиране на летни училища и сформирането на клубове по интереси. Такива вече функционират, като няколко от тях са в село Обретеник. Единият е посветен на занимателната математика и информатика. Останалите са свързани с отговорностите, правата и задълженията, както и с избора на най-подходяща професия.

Далеч не по-малко внимание бива отделяно и на здравеопазването. Продължава работата за насърчаване на профилактичните прегледи, както и провеждането на активни кампании за здравословно хранене, сексуално и репродуктивно здраве и превенция на полово предавани болести. През изминалата година лекции на споменатите тематики са били изнесени пред близо 700 души, като голяма част от тях са били от ромски етнос. Намалява и броят на родилките под 18 годишна възраст от малцинствата. Сдружение „Еквилибриум“ чрез специално предлагана услуга е консултирало 103 родилки и бременни жени от рискови групи, от които 17 непълнолетни майки. Работено е и по 10 случая на новородени бебета, в риск от изоставяне на ниво родилен дом. Голяма част от родилките са били от ромски произход.

Властите ще продължат да насърчават и включването в спорта. Една от добрите практики в областта е сформирания изцяло ромски отбор по футбол на малки вратички в село Караманово.

Ще се работи и за насърчаване на трайната заетост сред ромското население.

Pin It on Pinterest