В Русе започва подмяна на отоплителните уреди

Монтажът на новите отоплителни уреди на пилотно одобрените 63 домакинствата започва от днес, 5 октомври. Целевият брой домакинства за Община Русе, участващи в Схемата, е 1468 бр. 

Изготвен е график за доставката и монтажа на пелетните и газови отоплителни уреди. Служители на отдел „Екология“ координират цялостния процес по подмяната и подписването на договорите с крайните бенефициенти.

Безвъзмездно по Схемата се финансира доставката и монтажът на допустимото оборудване, както и обучение за експлоатацията му. Финансирана е и еднократна профилактика за първата година след доставката и монтажа на отоплителния уред. Гаранционното обслужване за петгодишен период важи само ако крайният бенефициент спазва правилата за експлоатация и поддръжка.

От одобрените домакинства ще бъдат взети старите уреди и ще бъдат транспортирани за рециклиране и оползотворяване. 

Целта на предаването на старото оборудване е да се избегне повторната продажба и повторната им употреба.

За допълнителна информация: Местен информационен център на проекта: тел. 082 506 793

Pin It on Pinterest